Skip to Content
國際崇她台北二社暨東京二社締結姐妹社典禮

活動時間:2015-02-15(日) / 地區各社
 

♥.活動主題:國際崇她台北二社暨東京二社締結姐妹社典禮
♥.活動日期:2015年2月15日(星期日) 上午
♥.活動地點:台北福華大飯店

♥.活動摘要:
2015年2月15日上午,國際崇她台北二社假台北福華大飯店舉辦與東京二社間締結姐妹社典禮。當天日本方面共有國際崇她26區總監豐田由起子及東京二社社長渡邊碩子率東京二社社員一行九位專程抵台參與,台灣則在國際崇她31區楊欣欣總監及國際崇她台北二社吳文琳社長率領下,共26位台北二社姐妹們在場迎接及招待遠自日本及全台各地的貴賓們。

 • 1

 • 2

 • 3

 • 4

 • 5

 • 6

 • 7

 • 8

 • 9

 • 10

 • 11

 • 12

 • 13

 • 14

 • 15

 • 16

 • 17

 • 18

 • 19

 • 20