Skip to Content
國際崇她台中社7、8月例會

活動時間:2013-07-16(二) / 地區各社
 

國際崇她台中社彙整本年度於7月16日假台中星享道酒店舉辦「7月例會」,以及8月13日由張素貞、林戴和惠社姊聯合主辦「8月例會暨捏陶趣」之活動照片,詳細內容請至右側「相關資訊」下載。

 • 1

 • 2

 • 3

 • 4

 • 5

 • 6

 • 7

 • 8

 • 9

 • 10

 • 11

 • 12

 • 13

 • 14

 • 15

 • 16

 • 17

 • 18

 • 19

 • 20