Skip to Content
台北一社第39屆第四次月例會暨「宜蘭普賢育幼院」做捐款及物資捐贈。現場滿滿感動及溫暖的愛流動。

活動時間:2022-12-14(三) / 地區各社
 

 • 1

 • 2

 • 3

 • 4

 • 5

 • 6

 • 7

 • 8

 • 9

 • 10

 • 11

 • 12

 • 13

 • 14

 • 15

 • 16

 • 17

 • 18

 • 19

 • 20

 • 21

 • 22

 • 23